Јакнење на капацитетите на младите за социјално претприемништво

275

Едукација, подигнување на свеста, засилување на капацитетот и знаењето на младите луѓе за концептот на социјално претприемништво е фокусот на проектот DIVE deeper into Social Entrepreneurship, што се имплементира во организација на Младински сојуз – Крушево, а со финансиска поддршка од Еразмус и програмата на Европска Унија.

Дваесет и пет млади луѓе од Македонија, Грција, Турција, Бугарија, Романија, Португалија, Јужна Африка, Костарика и Перу од 21 до 27 јануари ќе бидат обучувани во Крушево за социјално претприемништво. Нивни едукатори ќе бидат младински работници од Турција и Јужна Африка со екстензивно искуство во невладиниот ресор и социјалното претприемништво.

Главна цел на проектот е преку имплементација на различни работилници, младите да ги зајакнат своите способности и знаење за решавање на проблемот на младинска невработеност, односно создавање кооперативна, инспиративна и поддржувачка социјална и деловна клима и обезбедување квалитетни активности, коишто ќе им овозможат развивање на компетенции во областа на социјалното претприемништво.

Dive deeper into Social Entrepreneurship е всушност втората едиција од истоимениот проект, којшто цели и кон зајакнување на соработката и размената на добри практики во областа на младинското социјално претприемништво, помеѓу земјите партнери од различни континенти во светот.

„Додека првото издание се фокусираше на разбирање што е социјално претпријатие за млади луѓе, второто издание оди ‘подлабоко’ и се фокусираме на обуки за теми како што се генерирање идеи, правни форми на бизнис, младински политики и финансирање за почеток. Младите Јужноафриканци ќе ги стекнат овие вештини и алатки за да ги имплементираат во своите социјални претпријатија дома”, вели Белиса Родригес, основач на Belle and Company, Јужна Африка и една од едукаторите на обуката.

Во текот на наредните 13 месеци Младински сојуз – Крушево како водечка организација ќе имплементира дел од проектните активности и во Бугарија, Романија, Португалија, како и во интерконтиненталните земји.