Млади ослободени од предрасуди

2043

Оваа емисија е посветена на младите во Македонија кои се ослободени од предрасудите и стереотипиоте за различните од себе. Иако честопати младината е онаа која е во центарот на конфликтите, сепак во Македонија има примери на млади кои живеат и секојдневно функционираат со етнички и верски различни од себе.

Целта на оваа емисија е да ги пронајде токму таквите млади луѓе кои низ своите позитивни примери ќе испратат една поинаква порака до останатата младина.