Европска недела на спортот во Македонија: Застапеност на спортот во нашиот живот

2590

Координативното тело при Агенција на Млади и Спорт преку проектот – Еразмус+ Програмата- Европската Недела на Спортот Ве замолува да одвоите неколку минути од вашето време и со одговарање на овој прашалник ни овозможите корисни информации за процентуалната застапеност на спортските и рекреативни активности во вашата средина.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2IDm2A8_K5-yQtM-ghdDFKn7b-8bVu5hHNMCzDsRppH5fPg/viewform?c=0&w=1

Координативното тело при Агенција за млади и спорт
Проект- Еразмус+ Програмата
Европската недела на спортот во Македонија